Burs Yönetmeliği

Bayburt Grup VAKFI LİSANS - LİSANSÜSTÜ BURS YÖNETMELİĞİ

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Bayburt Grup Vakfı tarafından lisans veya lisansüstü düzeyinde eğitim gören başarılı ve/veya maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilecek eğitim burslarında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Madde 2- Bu yönetmelik Bayburt Grup Vakfı Senedinin 4. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Burs: Bayburt Grup Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ve/veya başarılı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her yıl düzenli olarak yapılacak karşılıksız ayni ve/veya nakdi yardım

Madde 3- Burs Komisyonu, Bayburt Grup Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından seçilen ve en az ikisi Yönetim Kurulu üyesi olan üç kişiden oluşur. Mütevelli Heyeti Burs Komisyonuna dışarıdan bir üye atayabilir. Komisyon, burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir, bunun için kendi bünyesinde gerekli sistemi oluşturur. Burs Komisyonu, her yıl Ekim ayı başında toplanır. Komisyon burs başvurularını inceler ve Mütevelli Heyeti tarafından öğretim yılı için tespit edilmiş bütçe doğrultusunda, uygun adaylar arasından burs verilecek öğrencileri belirler. Burs verilirken öğrencinin başarı notu ve maddi durumu göz önüne alınır ve başarı derecesi yüksek adaylara öncelik tanınır. Burs Komisyonu bu toplantıda bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumunu da gözden geçirir. Burs Komisyonu tavsiye ve değerlendirmelerini bir rapor haline getirerek Vakıf Yönetim Kurulu’nun onayına en geç 15 Ekim’e kadar sunar. Burs Komisyonu, burs verilen öğrencilerin akademik performanslarını gözden geçirmek ve gerekirse tedbir almak amacıyla Şubat ayında tekrar toplanır.