Başvuru Formu

Burs Başvurusu için Gerekeli Belgeler

• Aşağıda yer alan Burs Başvuru formunun doldurulması

• Başvuru Dilekçesi( öğrencinin burs talebini içeren dilekçe)

• Öğrenci Belgesi

• Nüfus Cüzdanı Örneği

• 2 Adet vesikalık resim

• Adli Sicil Kaydı

• Ailede çalışan anne-babanın maaş bordrosu veya emeklilerden emeklilik kimliği fotokopisi veya babanın-annenin işsiz olması durumunda SGK, Emekli Sandığı veya Ticaret Odasına kayıtlı olmadığına dair belge,

• Lisans öğrenimine yeni başlayacaklar için, lise diploması, mezuniyet dercesi beyanı ve ÖSYM sonuç belgesi (belgelerin fotokopileri kabul edilir)

Başvuru yap